Fordommene er forældede

Kommunikationschef i Høreforeningen, Irene Scharbau, hører stadig mange fordomme om, at høreapparater er store og klodsede, at de piver, og at de er besværlige at have med at gøre. De fordomme har dog intet med virkeligheden at gøre.

“Der er sket utrolig meget inden for høreapparatets udvikling, og selv kraftige høretab kan forbedres markant med små fikse apparater. Langt de fleste høreapparater i dag er små, samtidig med at de er langt bedre til at gengive lyden i omgivelserne,” oplyser Irene Scharbau og tilføjer, at man dog ikke kan forvente at få den perfekte hørelse fra ungdommen tilbage.

Høretab i sig selv er ikke farligt, men det fører en masse forandringer med sig.

Mænd har lidt oftere høreproblemer end kvinder, hvilket sandsynligvis skyldes, at flere mænd end kvinder arbejder i støjende miljøer. Samtidig er kvinder bedre end mænd til at finde informationer og få sat gang i processen med at få et høreapparat.

Når mændene tøver med at anskaffe sig et høreapparat, skyldes det flere ting, fortæller Irene Scharbau.

“Mænd er ofte længere tid om at indse, at de har mistet noget af hørelsen. Det kommer jo som regel snigende. Og så vælger de at leve med det, selvom det ofte går ud over deres livskvalitet,” siger Irene Scharbau.

Ny teknologi

Nedsat hørelse er ikke bare irriterende for den ramte, men også de pårørende. Men sådan behøver det ikke være. Et moderne høreapparat er ikke længere en stor klods, som piver og er svært at indstille.

Flere moderne apparater er halv-intelligente og kan lære et menneskes omgivelser at kende. Det betyder, at apparatet automatisk indstiller sig bedst muligt efter det aktuelle lydmiljø, personen befinder sig i.

Irene Scharbau nævner også den gode støjreduktion, der er i nutidens apparater. De kan ikke helt løse problemet med at skelne stemmer fra hinanden, når mange mennesker taler på samme tid, som f.eks. til fester. Men de er blevet gode til at fjerne støj fra vinden, bilmotoren og andre kilder.

“Flere mærker i dag kan også styres med smartphones, så man kan skrue op og ned med telefonen. Man kan ligefrem afspille musik fra telefonen direkte ind i øremikrofonen, så høreapparatet fungerer som et headset.”

Der er også udviklet høreapparater, man kan have på i svømmehallen, og apparater, der afhjælper tinnitus eller leveres med afslapningsprogrammer.

Høreapparat modvirker demens

Høreproblemer kan føre til flere faldulykker, depression og demens, fordi personer med høretab ofte har mindre kontakt med andre mennesker. For nogle medfører høretabet, at det er svært at blive på arbejdsmarkedet.

Begrænset socialevne, arbejdsliv og lydinformationer fra omgivelserne får hjernen til at forfalde hurtigere, viser ny forskning. Det fortæller kommunikationschef i Høreforeningen, Irene Scharbau.

“Høretab i sig selv er ikke farligt, men det fører en masse forandringer med sig, som får hjernen til at gå i stå tidligere end for folk med normal hørelse.”

Omkring 800.000 danskere har i dag et større eller mindre høretab, men tallet forventes at stige til ca. en mio i år 2030. Det skyldes både, at vi lever længere, og der derfor vil være flere mennesker over 55 år, ligesom nutidens brug af høretelefoner med for høj musik medfører skader på unge menneskers hørelse.